Witamy na naszej stronie internetowej!

Serdecznie witamy na stronie internetowej OSP Pokrzywnica

Adres 47-208 Pokrzywnica

ul.1-go Maja 12 A

Tel. 774820877

e-mail: osppokrzywnica@o2.pl

Dnia 8.01.2011 odbyło się walne zebranie OSP Pokrzywnica na którym wybrano nowy zarząd.

Prezes zarządu - Klein Krzysztof

Wiceprezes -Linek Leon

Wiceprezes-Naczelnik - Groetschel Roman

Zastępca naczelnika - Langer Henryk

Sekretarz - Mainka Ewelina

Skarbnik - Erwin Behr

Kronikarz - Kurkin Bernard

Gospodarz - Sitko Krzysztof

Członkowie Zarządu:

Wiecha Sebastian

Wiecha Mariusz

Langer Patryk

Ewelina Siwy

Damian Siwy

 

W skład komisji rewizyjnej OSP Pokrzywnica wchodzą:

 

Przewodniczący - Szymusiak Piotr

Wiceprzewodniczący - Gawlica Henryk

Sekretarz - Szymusiak Jan

Członkowie:

Szymusiak Paweł

Kozik Dawid